Gwarancja

Produkt jest objęty 2-letnią gwarancją. Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem lub wykorzystaniem sprzeczneym z instrukcją.

Zwroty

Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 poz. 271 z późn. zm.) Konsument-Nabywca , który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni od daty otrzymania przesyłki. Warunkiem przyjęcia zwrotu jest odesłanie Sprzedawcy zakupionego towaru w oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu, bez śladów użytkowania wraz z kompletem dokumentów, nie później niż w 12 dni od otrzymania przesyłki. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Zwrot należności za zwrócone towary nastąpi w terminie 7 dni od daty otrzymania zwrotu towaru na wskazane przez Nabywcę konto bankowe prowadzone na terytorium Polski. Koszty odesłania towaru ponosi Nabywca. Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem. Jeśli zwrot dotyczy towaru który został przesłany Nabywcy gratis (tj. na koszt sprzedawcy), Sprzedawca ma prawo pomniejszyć zwrot pieniędzy o koszty związane z przesyłką towaru.

Aktualności

Aktualnie brak nowych wiadomości